Hale Yapıcı Eser, M.D., Ph.D.

Koç University, School of Medicine

Hale Yapıcı Eser, M.D., Ph.D.

Koç University, School of Medicine
hyapici@ku.edu.tr

Biography

Hale Yapıcı Eser , M.D., Ph.D. was born in 1984 in İstanbul. She graduated from  Ankara Atatürk Anatolian High School in 2002 and Hacettepe University Faculty of Medicine in 2008.  In addition, she gained her Ph.D. degree on neuroscience from Hacettepe University by completing the MD-PHD program between 2006 and 2013.She completed her residency training at Gazi University Faculty of Medicine Department of Psychiatry between 2008 and 2013. During her residency training, she has also conducted research on psychiatric genetics at Copenhagen University Institute of Biological Psychiatry in Denmark and on psychotic disorders at Harvard University McLean Hospital, U.S.A.  After that, she worked as a psychiatry specialist at Çankırı State Hospital between July 2013 and September 2015 because of government mandatory service. She is currently working as a psychiatrist at Koç University Hospital and also as an instructor at Koç University School of Medicine since October 2015. Her main interests are mood disorders, schizophrenia and other psychotic disorders, anxiety disorders and cognitive behavioral therapy. She carries out research on the neurobiology, epidemiology and phenomenology of psychiatric disorders. She also conducts metaanalysis studies about comorbidites of psychiatric disorders and their etiologies.
Hale Yapıcı Eser, M.D., Ph.D. 1984 yılında İstanbul’da doğdu. 2002 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 2006-2013 yılları arasında MD-PhD programını tamamlayarak Hacettepe Üniversitesi’nden nörobilim üzerine doktora derecesini aldı. 2008 ve 2013 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü’nde psikiyatri eğitimini tamamladı.  Danimarka’daki Kopenhag Üniversitesi Biyolojik Psikiyatri Enstitüsü’nde psikiyatrik genetik uzerine ve Harvard Üniversitesi McLean Hastanesi’ndeki psikotik bozukluklar uzerine arastirmalarda bulundu. Temmuz 2013 – Eylül 2015 yılları arasında Çankırı Devlet Hastanesi’nde psikiyatri uzmanı olarak zorunlu hizmet gorevini yerine getirdi. Halen Koç Üniversitesi Hastanesi’nde psikiyatrist olarak çalışmakta ve Ekim 2015’ten beri Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Başlıca ilgi alanları duygudurum bozuklukları, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, anksiyete bozuklukları ve bilişsel davranışçı terapidir. Psikiyatrik bozuklukların nörobiyolojisi, epidemiyolojisi ve fenomenolojisi üzerine araştırma yapmaktadır. Ayrıca psikiyatrik bozukluklara eşlik eden hastalıklar ve etyolojileri ile ilgili meta-analiz çalışmaları yürütmektedir.

All session by Hale Yapıcı Eser, M.D., Ph.D.

Meta-analysis

14:30-16:30

Meta-analysis

13:00-14:30

Meta-analysis

09:00-09:45